ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สอบราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่ฝ่ายเจาะเก็บโลหิต ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติบรมราชินีนาถ จำนวน 1 งาน

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.