ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกาศผลผู้ได้รับคัดเลือกการจัดซื้อตัวกรองโลหิตขาวสำหรับโลหิตรวม จำนวน 87,000 อัน

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.