ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกาศ ผลผู้ได้รับคัดเลือกจัดซื้อน้ำยา Reverse cassette จำนวน 103,200 ชุดทดสอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.