ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกาศ ผลผู้ได้รับคัดเลือกจัดซื้อน้ำยา Anti-S (IgG) ปริมาตร 800 มิลลิลิตร และ Anti-s (IgG) ปริมาตร 50 มิลลิลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.