ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกาศ จัดซื้อพลาสเตอร์ใส (พลาสเตอร์ปิดแผล) จำนวน 12,000 กล่อง

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.