ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกาศ จ้างบริการจัดเก็บและทำลายขยะพิษ ขยะอันตรายทางการแพทย์ สารเคมี จำนวน 1 งาน

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.