ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกาศ จัดซื้อตู้แช่ -40 องศาเซลเซียส (22 ชั้น) 3 ตู้

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.