ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกาศ จัดซื้อชุดตรวจ Determine Syphilis TP test และDetermine HIV 1/2 test

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.