ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกาศ จัดซื้อเครื่องผนึกสายถุงบรรจุโลหิต ชนิด 1 หัว แบบตั้งโต๊ะ 8 เครื่อง

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.