ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกาศ จัดซื้อเครื่องผนึกสายถุงบรรจุโลหิต (แบบพกพา) 10 เครื่อง

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.