ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกาศ จัดซื้อเครื่องปั่นล้างเซลล์เม็ดเลือดอัตโนมัติ 1 เครื่อง

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.