ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกาศ ผลผู้ได้รับคัดเลือกน้ำยา Anti-Jka clone P3HT7 และ Anti-Jkb clone P3.143

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.