ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สอบราคาซื้อตู้บ่มเพาะเชื้อควบคุมปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ จำนวน 2 ตู้

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.