ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกาศ ผลผู้ได้รับคัดเลือกจัดซื้อชุดน้ำยาตรวจ HLA Antibody จำนวน 9 รายการ

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.