ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกาศ ผลผู้ได้รับคัดเลือกจัดซื้อน้ำยา MiSeq Reagent Nano kit จำนวน 80 ชุดทดสอบ

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.