ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกาศ ผลผู้ได้รับคัดเลือกจัดซื้อน้ำยา ABO/D reverse cassette จำนวน 10,800 ชุดทดสอบ และ Neutral cassette จำนวน 162,000 ชุดทดสอบ

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.