ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกาศ ผลผู้ได้รับคัดเลือกการจัดจ้างบำรุงรักษาเครื่องทำน้ำบริสุทธิ์ (ระบบน้ำ RO/DI)

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.