ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกาศ เรื่อง ซื้อถุงบรรจุโลหิตน้ำยา CPDA-1 ชนิดสองถุงขนาด 350 มิลลิลิตร จำนวน 100,000 ชุด

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.