ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกาศ เรื่อง ซื้อถุงมือสำหรับใช้ในห้องปฏิบัติการชนิดไม่มีแป้ง จำนวน 4 ราย

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.