ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกาศ เรื่อง จ้างผลิตถังเตรียมสารละลาย Buffer และถังรับผลิตภัณฑ์ขนาดต่างๆ เพื่อเพิ่มความสามารถในการผลิต ศูนย์ผลิตผลิตภัฑ์จากพลาสมา

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.