ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกวดราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวันให้แก่พนังงานศูนย์ผลิตผลิตภัณฑ์จากพลาสมา ประจำปีงบประมาณ 2564

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.