ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกาศ เรื่อง จัดจ้างโครงการปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศงานบริการโลหิตให้ ครอบคลุมข้อมูลผู้บริจาคโลหิตของทั้งประเทศ

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.