ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกาศเชิญชวนทั่วไปในการจัดจ้างขนส่งพัสดุ จำนวน 1 งาน

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.