ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกาศผลผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญ การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ศูนย์ผลิตผลิตภัณฑ์พลาสมา ของการจัดซื้อจัดจ้าง

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.