ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อกล้องถ่ายรูปผู้บริจาคโลหิต และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง จำนวน 250 เครื่อง และ USB hub 4 ports จำนวน 250 เครื่อง

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.