ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกาศผลผู้ชนะการจ้างสแกนเอกสารเข้าสู่ระบบสารสนเทศจัดเก็บเอกสาร จำนวน 1 งาน โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.