ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกวดราคาซื้อตู้เก็บเกล็ดเลือดพร้อมเครื่องเขย่า จำนวน 2 ตู้

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.