ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อระบบสารสนเทศจัดเก็บเอกสาร จำนวน 1 ระบบ พร้อมเครื่องสแกนเอกสาร จำนวน 16 เครื่อง

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.