ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกาศผลผู้ชนะการจ้ดซื้อ ORACLE License สำหรับระบบสารสนเทศสำหรับคัดเลือกผู้บริจาค, การตรวจ HLA และการติดตามสุขภาพผู้บริจาคเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิต ตามกระบวนการทั้งหมดในงานปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิต (Cell&Tissue typing Laboratory Information Management System : CeLIMS) จำนวน 2 License โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.