ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกาศ เชิญชวนทั่วไปในการจัดจ้างก่อสร้างอาคารเก็บวัสดุอุปกรณ์

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.