ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกาศ ผลผู้ได้รับคัดเลือกจัดซื้อน้ำยา Anti-Lea และ Anti-Leb

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.