ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกาศ ผู้ชนะการจัดซื้อเครื่องชั่งและเขย่าโลหิตอัตโนมัติพร้อมระบบ (ออฟไลน์)

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.