ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกาศ เชิญชวนทั่วไปในการปรับปรุงเพิ่มเติมระบบอุปกรณ์ภาพและเสียงสำหรับห้องจุมภฎและห้องควบคุม

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.