ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกาศ เชิญชวนทั่วไปในการจัดจ้างปรับปรุงรถบัสไทยพาณิชย์

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.