ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกวดราคาซื้อโต๊ะควบคุมอุณหภูมิพร้อมระบบทำความเย็นแบบเลือกได้ จำนวน 2 เครื่อง

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.