ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกาศ ผลผู้ชนะการจัดซื้อตู้ปราศจากเชื้อ จำนวน 2 ตู้

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.