ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกาศ เรื่อง เชิญชวนทั่วไปในการจัดซื้อยาธาตุเหล็ก (Ferrous fumarate 200 mg) จำนวน 70,000,000 เม็ด

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกาศ เรื่อง เชิญชวนทั่วไปในการจัดซื้อยาธาตุเหล็ก (Ferrous fumarate 200 mg) จำนวน 70,000,000 เม็ด

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกาศ เรื่อง เชิญชวนทั่วไปในการจัดซื้อยาธาตุเหล็ก (Ferrous fumarate 200 mg) จำนวน 70,000,000 เม็ด

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.