ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกาศ เรื่อง เชิญชวนทั่วไปในการจัดซื้อกระดาษชำระ จำนวน 4 รายการ

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.