ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกาศ เรื่อง เชิญชวนทั่วไปในการจัดซื้อแก้วกระดาษ ขนาด 8 ออนซ์ จำนวน 1,500,000 ใบ

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.