ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกาศ เรื่อง เชิญชวนทั่วไปในการจัดซื้อสารเคมีสำหรับใช้ในห้องปฏิบัติการ จำนวน 83 รายการ

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.