ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกาศ เรื่อง เชิญชวนทั่วไปในการจัดซื้อเครื่องผนึกสายถุงโลหิตแบบตั้งโต๊ะ

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.