ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกวดราคาซื้อตู้แช่แข็งพลาสมาแบบฉับพลัน จำนวน 2 ตู้

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.