ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกาศ เรื่อง เชิญชวนทั่วไปในการจัดซื้อตู้ควบคุมอุณหภูมิและเขย่าเกล็ดโลหิต

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.