ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกาศ เรื่อง เชิญชวนทั่วไปในการจัดซื้อตู้แช่ใช้สำหรับเก็บน้ำยา 2-8 องศา

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.