ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกาศ เรื่อง ผลผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญ การจัดซื้อจัดจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ระหว่าง 1 ก.พ. – 30 มิ.ย. 2565

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.