ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกาศ เรื่อง ผลผู้ได้รับคัดเลือกจัดซื้อ อุปกรณ์ทำความสะอาดเครื่อง CIP ฝ่ายผลิต จำนวน 3 อัน

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.