ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกาศ เรื่อง ผลผู้ได้รับคัดเลือกการจัดซื้อหรือจัดจ้างซ่อมแซม-บำรุงรักษาเครื่องฉายรังสีส่วนประกอบเลือด จำนวน 1 งาน

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.