ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกาศ เรื่อง ผู้ผ่านคัดเลือกระบบการตรวจที่ผ่านการประเมินตาม Evaliation Protocol ในการจัดซื้อน้ำยาตรวจหาการติดเชื้อ

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.