ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกาศเชิญชวนทั่วไปในการจัดจ้างพิมพ์สติกเกอร์ดวงเปล่าพร้อมผ้าหมึก สำหรับพิมพ์ข้อมูลส่วนประกอบโลหิต ในระบบ TBIS

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.