ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกาศเชิญชวนทั่วไปในการจัดจ้างบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive maintenance) ระบบควบคุมห้องสะอาด และตรวจสอบความถูกต้องของห้องสะอาด

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.